Home

ОЛСТ Сервиз е създадена, както фирма за сервиз на електроника. През годините фирмата разширява дейността си и днес работи в следните направления:

· imagesСервиз на електроника – диагностика, ремонт, замяна на елементи на платки. Рециклиране на електрони устройства и токозахранвания.

 

SafetyBridge· Безопасни системни решения – използване на фирмено ноу-хау за постигане на интегрирано ниво на сигурност SIL3 или SIL4 с безопасни индустриални контролери. Приложения за ЖП транспорта с марка:      OLST.EU

Altium-Designer-Platform-24817-DNekoProfileDesktopRepositoryFPGA-Stuff_2013-02-01_19-41-26-300x268· Проектиране на хардуер – създаване на електрони схеми съдържащи модерна елемента база,изготвяне на проекти на печатни платки, оптимизация и модернизация на остарели хардуерни решения.

dspic·Разработка на софтуер – програмиране на микроконтролери PIC и DSPIC на езици от ниско и високо ниво, създаване на програми за PC под Windows.

 

x4exup2pxr38ob9fnlqa·Управление на процеси с PLC – прилагане на индустриални контролери за управление на процеси, схемни и програмни FBD решения.

 

FO2· Комуникационни решения – специфично преобразуване на данни от нестандартни протоколи и предаване в различни преносни среди.

 

reverse·  Ривърс инженеринг.

Конструиране, програмиране и сервиз на електроника